Sencill
Ràpid
On estigues

Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi

El Club d’Amics de la Unesco va ser fundat l’any 1965, en plena època tardofranquista, tot aprofitant la conjuntura lleugerament aperturista del règim franquista per tal de crear una imatge falsa d’obertura cap a Europa.
És aquesta conjuntura la que va propiciar la creació de la Unesco, ja que ens vam poder esmunyir entre la creació d’altres entitats esportives, festives, d’oci, etc. Va ser legalitzada un any més tard. L’alegria durà poc, però, ja que va ser clausurada posteriorment en diverses ocasions per les autoritats governatives franquistes (1969, 1974) que veien com les activitats eren contínues i, com sabeu, per al règim franquista, la cultura era subversió i calia anar-hi en contra. Malgrat això, els anys següents continuaren les activitats durant un temps de silenci administratiu, i l’estiu del 77 es legalitzà definitivament.
Hem de tenir en compte que en aquell temps estava prohibit el dret de manifestar-se, la llibertat d’expressió, el dret sindical i, evidentment, la persecució de les entitats i moviments polítics. Parlem, per tant, d’una època presidida per l’anhel de llibertat de molts homes i dones que defensaven els drets democràtics. En una situació així, era evident que la nostra entitat va ser dinàmica, nombrosa i combativa