Sencill
Ràpid
On estigues

Museu Alcoià de la Festa

El renovat Museu Alcoià de la Festa representa l’aportació més avantguardista de l’Associació de Sant Jordi per a mantenir vives les tradicions i les essències de la Festa de Moros i Cristians; i per a això utilitza les tecnologies més avançades. Un passeig didàctic i entretingut per la memòria i la història d’un poble.

La Festa ja tenia unes instal·lacions museístiques centrades bàsicament en l’exhibició dels vestits dels càrrecs festers, cartells, fiances, fotografies, etc. La Junta Directiva de l’Associació de Sant Jordi, conscient de les limitacions que l’antic museu imposava, es va plantejar l’any 2003 la necessitat de renovar i modernitzar el discurs expositiu i va establir com a únic objectiu difondre l’existència d’una realitat: la celebració a Alcoi d’una festa en honor de Sant Jordi que, en el seu moment culminant, es materialitza en tres dies, és a dir, el coneixement de la Trilogia Alcoiana.

Però, a més, el museu havia de presentar el vessant humà de la Festa i identificar no tan sols els actors que protagonitzen la recordança històrica (càrrecs i personatges festers), sinó també tots aquells que amb la seua dedicació i esforç assumeixen la responsabilitat de traure-la al carrer. Tots els segments socials havien d’estar representats en el museu perquè el visitant sentira que el museu li pertanyia, necessitava veure’s representat d’alguna manera, percebre que part d’eixe patrimoni i del discurs sobre eixe patrimoni té a veure amb ell, amb la seua història personal o col·lectiva. En definitiva, el que es pretenia era que el visitant, amb la seua estada física en el museu, no tan sols comprenguera un fenomen únic i original que ha donat lloc a una de les festes més singulars que hui en dia es poden veure al món, sinó que també es traslladara a l’univers sensorial que els alcoians experimentaven cada any durant eixos tres dies festius. Amb aquesta finalitat ha sigut incorporada de forma massiva la nova tecnologia. En una civilització dominada pels mitjans electrònics, els visitants de museus ja no es conformen de circular per l’exposició simplement mirant, sinó que van a la recerca d’experiències que comprometen tots els sentits i que permeten obtenir beneficis ràpids i explícits. La combinació desitjada és aprendre gaudint. Al Museu Alcoià de la Festa tots ells han sigut seleccionats perquè servisquen com a complement dels elements tradicionals (indumentària, fotografies, objectes…) i no com els seus substitutius, o en últim terme, com una simple concessió “decorativa” a la moderna tecnologia.