Sencill
Ràpid
On estigues

El Castellar

La capdamunt d’El CASTELLAR i els seus voltants foren ocupats per distintes civilisacions i cultures des de l’Edat del Bronze, l’Ibera, la Romana i, finalment, la Musulmana.

Conten els codexs antics que després de l’invasió àrab de la Peninsula, estos aplegaren a les rodalies dels territoris actuals d’ALCOI i fundaren la primera MEDINA islàmica en forma de campament militar en L´ALCOIÁ, que se denominava “HISN”, paraula àrab que significa precissament “campament”. Això degué succeir a finals del segle IX o començaments del segle X. Els restants actuals són, per tant, els restants de l’antiga fortificació CALIFAL-TAIFAL d’ALCOI. Després de la seua ocupació fins el segle XIII, esta fortificació i castell pertanyíen al distrit d’A el-QUY, d’on procedix el nom actual de la ciutat capital de L´ALCOIÀ.

Segons alguns historiadors i experts sembla ser que el final de l’estància musulmana en el poblat d’alçada d’El CASTELLAR fon deguda a un devastador incendi, que donaria per finalissada d’una forma traumàtica la vida en el poblat, quedant arrassades totes les seues estàncies d’habitat, i morint molts dels seus pobladors.

Està considerat com un dels mes importants jaciments arqueològics d’ALCOI, AUN sent poques les excavacions efectuades fins la data actual, encara que se porten alguns anys ja d’excavacions lo qual donarà com fruit el casi total coneiximent d’esta important fortificació islàmica de la provincia d’Alacant.

El tancament del recint amurallat finalisà en els últims anys del segle XIII, pero el desig de favorir una major immigracio, provocà la construcció d’un eixamplada amurallada: la Pobla Nova de SANT JORDI, a partir de l’any 1.304