Sencill
Ràpid
On estigues

Llegat Històric Industrial d’Alcoi

L’associació Llegat Històric Industrial d’Alcoi persegueix, com a fi fonamental, el desenvolupament de tot tipus d’activitats encaminades a registrar, difondre i potenciar el Llegat Històric Industrial d’Alcoi i el seu entorn, amb la finalitat de mantenir vius els seus valors en l’imaginari col·lectiu dels seus habitants i, especialment, de les noves generacions. Subratllant especialment la importància del valor innovador de l’esperit empresarial i de l’ètica de l’esforç i de l’Esborrany definitiu Estatuts Associació LHIA Pàgina 2 de 10 2017-02-03 treball ben fet, com a vectors que regisquen la satisfacció personal i el capital sociocultural territorial que permeten aconseguir un adequat nivell i qualitat de vida dels habitants d’aquests territoris. A aquest efecte, l’Associació realitzarà accions a títol individual, i propiciarà el desenvolupament d’una xarxa de cooperació institucional, entre els diversos agents públics i privats, tant de les diferents Institucions com de la Societat Civil del territori del seu àmbit, que fomente i creu valor i coneixement entre els socis de l’Associació. A l’efecte d’aquests Estatuts i com a complement de les seues finalitats l’Associació haurà de:

A) Representar i defensar els interessos generals i comuns dels seus associats davant l’Administració Pública, els partits polítics, les associacions empresarials, els sindicats i l’opinió pública, i davant les entitats públiques i privades.

B) Perseguir, en general, qualssevol altres finalitats lícites inspirades en els principis d’aquests Estatuts.

C) I entendrà per Institucions i Societat Civil les empreses, les associacions empresarials, els col·legis professionals, els instituts tecnològics, les institucions universitàries i els diferents organismes públics i privats amb seu en el territori de la Comunitat Valenciana en general i, en particular, els instal·lats en la ciutat d’Alcoi i en les seues comarques pròximes.

WEB:
https://alcoyindustrial.es/

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/legado.alcoy.3

ESTATUTS:
https://legadoalcoy.files.wordpress.com/2016/12/2017-02-03-borrador-estatutos-lhia.pdf