Sencillo
Rápido
Donde estés

LA PRIMERA AIGUA / THE FIRST WATER

Sala Fundación Mutua Levantedesde 09 May 2019 20:00 hasta 08 jun 2019 23:59

La Primera Aigua és un projecte en construcció, una mostra d’objectes materials que conten una història de la vall de Molinar, situada als afores d’Alcoi. L’àrea del Molinar es va convertir en un dels nuclis de la industrialització espanyola, beneficiant-se del perfil orogràfic de la vall que va permetre construir una cascada de fàbriques que utilitzaven l’energia de l’aigua. A mitjans del segle XIX operaven allí 49 fàbriques tèxtils i de paper. Tanmateix, les empreses van ser abandonades gradualment, principalment per la importància creixent primer del vapor i després l’electricitat i pels canviants modes de producció. Avui, Molinar és una mostra espectacular de ruïnes romàntiques d’aquesta esplendor industrial.

 The First Water is a project under construction, a display of artifacts telling a story about the Molinar valley outside Alcoy. The area became one of the centres of the Spanish industrialization, benefiting from the valley’s geographic profile which allowed building several factories that would use the energy of the running water. By the middle of the 19th century there were 49 textile and paper factories operating here. However, a century later these businesses were gradually closed, primarily due to the increasing role of steam and then electricity, and the changing manufacturing methods. Today Molinar is a spectacular display of romantic ruins from this industrial splendour.

 

Horari: de dilluns a dissabte de 10’00 h a 14’00 i de 18’00 a 21’00 h.

Més informació a Fundación Mutua Levante