Sencill
Ràpid
On estigues

Exposició: TRENCAR EL SILENCI, d’Edu Comelles

Ivam Cada Alcoidesde 15 Nov 2019 20:00 hasta 22 mar 2020 20:00
trencar el silenci, Edu Comelles

Trencar el silenci, Edu Comelles

El silenci en si, és una il·lusió, ja ho deia John Cage, que no existeix tal cosa. Tan sols en el buit de l’espai exterior, on les ones d’aire no es propaguen, podríem parlar d’un silenci veritable. Així i tot, aquest, roman innascible per a l’home, sempre subjecte al seu entorn, un entorn que, per molt que ens esforcem, roman assotat constantment per tota mena de sons que trenquen aquest silenci.

Malgrat aquest impossible, com a societat hem construït espais, llocs i situacions en les quals experimentar, activar o delimitar el que entenem com a convenció social per silenci. Per imprecís que puga ser aquest silenci, hem aconseguit generar la il·lusió de la seua existència en habitacions, espais privats, estudis d’enregistrament, etc.

Aquest projecte parteix de la idea del silenci com a espai construït, com a element que delimita i emmarca situacions, escenes, espais i, especialment, el silenci interpersonal com a espai limítrof en la construcció de les relacions íntimes.

Més enllà de la reflexió sobre el fet sensible o íntim, aquest projecte, que parteix del fet sonor, pretén allunyar-se d’ell. Sovint l’Art Sonor es troba abstret referenciant-se a si mateix, escrutant els aspectes fenomenològics d’aquest. En aquesta proposta, és inevitable recaure en això a través de la mateixa reflexió sobre el silenci i a través de la selecció dels materials escultòrics.

Aquests, són materials utilitzats habitualment per a aplicacions acústiques i d’insonorització o aïllament acústic. No obstant això, el sentit final d’aquesta peça és entendre el silenci ja no des d’una reflexió arrelada en John Cage, sinó en, com el silenci, en un context social i cultural, és un element fonamental i molt sovint, oblidat.

La Instal·lació

L’obra és un muntatge instal·latiu que consta de quatre cilindres de feltre blanc suspesos enmig l’espai expositiu. Cadascun d’eixos cilindres amaga dins seu un sistema d’altaveus que ens permet escoltar una composició sonora creada a partir d’una idea de silenci.

La composició està formada per sons extrets de tocadiscs espatllats, cintes de cassette magnètiques en blanc, silencis acústics i elements sonors extrets d’acabaments de cançons i de música popular. Es tracta d’una amalgama de mostres de so que evoquen la idea de silenci però que no necessàriament ho són.

Alhora, el sistema d’altaveus està controlat per un software que analitza els nivells de decibels que hi ha a la sala. Si en la sala hi ha massa soroll, la composició sonora restarà inaudible, si fem silenci i el mantenim, podrem escoltar com la composició, tímidament, se’ns revela en l’orella.